Træfældning

Træfældning


Det er naturligvis tilladt at fælde træer på egen grund.


Men fældning af træer på fællesarealerne uden forudgående skriftlig aftale med bestyrelsen ved den ansvarlige for fællesarealerne er forbudt og vil medføre krav om erstatning og genplantning.

Såfremt man har fremmede til at fælde træer på ens grund, skal vi opfordre til, at man selv er til stede når fældningen finder sted. Herved sikrer man sig, at kun ens egne træer bliver fældet.


Praksis har vist, at afmærkning af træer ikke er tilstrækkeligt.


Bemærk, at der er mange fællesarealer mellem stikvejene. (Se afsnittet "Oversigtskort")


Træfældning


Det er naturligvis tilladt at fælde træer på egen grund.


Men fældning af træer på fællesarealerne uden forudgående skriftlig aftale med bestyrelsen ved den ansvarlige for fællesarealerne er forbudt og vil medføre krav om erstatning og genplantning.

Såfremt man har fremmede til at fælde træer på ens grund, skal vi opfordre til, at man selv er til stede når fældningen finder sted. Herved sikrer man sig, at kun ens egne træer bliver fældet.


Praksis har vist, at afmærkning af træer ikke er tilstrækkeligt.


Bemærk, at der er mange fællesarealer mellem stikvejene. (Se afsnittet "Oversigtskort")