Indkaldelse

Kære medlem af Bredbjerg Grundejerforening.


Som oplyst i tidligere mail, har bestyrelsen forhandlet med Stofa, om at lave en fibernetsløsning i vort område. 


For at kunne få aftalen med Stofa gennemført, er det bestyrelsens opfattelse, at vi skal have godkendt, at bestyrelsen anvender op til kr. 37.000 af forenings formue til indlægning af fiber i hele vort område. Godkendelsen skal ske på en generalforsamling.


Jeg indkalder derfor til

                             Ekstraordinær generalforsamling I Bredbjerg Grundejerforening

Til afholdelse

                             Lørdag den 19. august 2017 kl. 10.30 på restaurant Nordstjernen i Blokhus, med følgende dagsorden:


1.Valg af dirigent

2.Orientering fra bestyrelsen om aftale med Stofa

3.Bemyndigelse til bestyrelsen, til at anvende op til kr. 37.000 til etablering af fibernet trukket ud til samtlige grunde i grundejerforeningen.

4.Eventuelt.


Stofa vil være tilstede før og under generalforsamlingen og vil søge at afklarer eventuelle spørgsmål.


Vær venligst opmærksom på, at Stofa kræver at 70 ud af 103 grundejere tilmelder sig for at der kan indgås en aftale med os. Det er forholdsvis meget, og jeg skal derfor appellerer til, at så mange som muligt tilmelder sig. Hvis du reelt ikke er interesseret, kan du nå at melde fra igen, uden at det koster dig noget, og så er stikket jo etableret i dit sommerhus, hvis du senere ændre holdning.


Lidt provokerende kan man sige, at der intet er at tabe, ved at tilmelde sig.


Formelt skal vi også havde godkendt at vi anvender pengene. Det kræver alene simpelt flertal af de fremmødte medlemmer, men har du ikke mulighed, lyst eller andet til at deltage, må du meget gerne fremsende en fuldmagt til mig med din holdning, så skal jeg sørge for at kommer med.

Fuldmagten må gerne mailes til mig på bredbjerg@bredbjergnord.dk, mbj@gbjrevision.dk eller afleveres i postkassen på adressen Vædderen 8.


Jeg vedlægger udover tilmeldingsblanketten også oversigt over Stofa’s TV Pakker. Den fik vi ikke med sidst vi udsendte. Bare for god ordens skyld, så vær opmærksom på, at det er hele installationen (fibernet og eventuel TV Pakke)og de første 2 måneders fibernet, der er med i  vor aftale med Stofa hvor det for dig er uden beregning. Abonnement for TV betales fra det tidspunkt hvor det bliver aktivt, hvis man har bestilt det.


Hvis vi får flertal for forslaget, vil vi i bestyrelsen kontante de medlemmer vi ikke har fået svar fra, så vi kan få en tegning på de 70 medlemmer – men sørg gerne for, at vi får tilmeldingen eller medbringer den lørdag den 19. og giver den til mig inden vi starter generalforsamlingen.


En realistisk tidsplan er, hvis vi indsender de mindst 70 tilmeldinger den 1. september 2017, vil der efter nytår 2017/18 blive gravet fra Hune og ud til os og lavet installation herefter. Så det nås nok ikke til Påske 2018, men Stofa forventer at der er signal inden sommerferien 18.


Noget helt andet. Vi har et helt frivilligt tilbud til alle medlemmer om at være på en ”åben” liste med navne og kontaktoplysninger på alle de medlemmer, der har meldt sig til det. Vi planlægger at udsende en opdateret liste snarest, og skal tilbyde de medlemmer der ikke er på listen, eller som er i tvivl om de er det, at komme med. Dermed accepterer man, at oplysninger deles med de øvrige tilmeldte, omvendt får man kontaktoplysninger på naboer, øvrige i området m.v. Så hvis der er ændringer, så send dem til mig med det samme.

På gensyn


På bestyrelsens vegne

Morten Bruun Jacobsen, formand.

Telefon 40 73 52 66