Indkaldelse

Til alle medlemmer af Bredbjerg Grundejerforening


Brønderslev, den 20. maj 2018Indkaldelse til overordentlig generalforsamling. (ekstraordinær generalforsamling)


Da bestyrelses forslag til vedtægter, på den ordinære generalforsamling den 19.05.18 opnåede enstemmig godkendelse blandt de stemmende, men ikke opnåde 2/3 af samtlige medlemmers accept, afholdes der


Lørdag den 23. juni 2018 kl. 10.00


På adressen Vædderen 8, Bredbjerg, 9492 Blokhus overordentlig generalforsamling med dagsorden:

1.valg af dirigent

2.endelig godkendelse af vedtægtsforslag, godkendt på ordinær generalforsamling den 19.05.18

3.eventuelt.


Alle er naturligvis velkomne, men ellers forventer bestyrelsen at stemme forslaget igennem. Traktementet er en kop kaffe.


På bestyrelsens vegne


Morten Bruun Jacobsen

Formand. Tlf. 40 73 52 66.