Snerydning

Snerydning


Grundejerforeningen er ikke pligtig til at foretage snerydning, men i praksis foretager vi det i mindre omfang - primært på Bredbejrgvej ned til asfaltbakken men også stikvejene hvor det skønnes rimeligt - således, at grundejerne kan besigtige deres huse ved f.eks. hård frost eller ved efterfølgende kraftigt tøbrud.


Det kan også indgå i overvejelsen, at redningsfaretøjer kan komme frem ved især uforudset stor snemængde der har "spærret folk" inde.


Vejformanden afgør om der skal ryddes sne og i hvilket omfang.

Snerydning


Grundejerforeningen er ikke pligtig til at foretage snerydning, men i praksis foretager vi det i mindre omfang - primært på Bredbejrgvej ned til asfaltbakken men også stikvejene hvor det skønnes rimeligt - således, at grundejerne kan besigtige deres huse ved f.eks. hård frost eller ved efterfølgende kraftigt tøbrud.


Det kan også indgå i overvejelsen, at redningsfaretøjer kan komme frem ved især uforudset stor snemængde der har "spærret folk" inde.


Vejformanden afgør om der skal ryddes sne og i hvilket omfang.