Veje/stabilgrus

Det er vedtaget på en generalforsamling, at vejene skal forblive som grusveje


Vejene vedligeholdes i "nødvendigt" omfang med stabilgrus og rivning. Desuden kan det forekomme, at der i meget tørre perioder påføres et støvdæmpende middel.


Vejformanden afgør hvornår og i hvilket omfang renovering af vejene iværksættes.


Efter behov udlægges 1 til 2 bunker stabilgrus på Bredbjergvej som grundejerne kan benytte til reparation af huller i vejene.


For at forebygge mod huller i vejene, opfordres bilister til at køre i langsomme "bløde sving" når vejen drejer og hvor der drejes ind på en stikvej eller egen grund.

Veje/stabilgrus


Det er vedtaget på en generalforsamling, at vejene skal forblive som grusveje


Vejene vedligeholdes i "nødvendigt" omfang med stabilgrus og rivning. Desuden kan det forekomme, at der i meget tørre perioder påføres et støvdæmpende middel.


Vejformanden afgør hvornår og i hvilket omfang renovering af vejene iværksættes.


Efter behov udlægges en til to bunker stabilgrus på Bredbjergvej som grundejerne kan benytte til reparation af huller i vejene.


For at forebygge mod huller i vejene, opfordres bilister til at køre i langsomme "bløde" sving når vejen drejer og hvor der drejes ind på en stikvej eller egen grund.