Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning ved formand Morten Bruun Jacobsen

Bredbjerg Grundejerforening – foreningsåret 2020/21. Beretning til generalforsamling 12. juni 2021.

 

Velkommen til, dejligt at se at så mange medlemmer er mødt op. Vi er i alt 87 tilmeldte og heraf deltager 59 i spisning efterfølgende. Øl og vand under generalforsamlingen er på foreningens regning – venligst bare tag – under frokosten er den på egen regning.


Hvis der er nogen som deltager i frokosten som ikke har betalt, kan det klares efterfølgende til Lone.


(selve beretningen)

Vi har i bestyrelse og grundejerforening i de forgangne år arbejdet under de vilkår, som Coronaen har muliggjort.


Vi har brugt noget tid på et par emner

  • Vandproblemer i en del af vort område
  • Muligheden for at asfalterer en del af Bredbjergvej


Men har også, som alm. løbende drift beskæftiget os med

  • Vore grønne områder
  • Vedligeholdelse af veje


Bestyrelsen består af 5 personer, som har hvert sit ansvarsområde.

Lone er vores kasserer og Lone har ansvaret for vort regnskab.

Kai – som jo bor fast i området – er vejformand, og sørger for at vores vejentreprenør søger for gode og vedligeholdte veje, lapper huller selv. Herudover har Kai til opgave at vedligeholde vores hjemmeside.

Henrik blev sidste år valt som ny sekretær i foreningen. Men udover disse opgaver har Henrik en vis faglig kompetence når det drejer sig om vand – grundvand – og oversvømmeler via sit daglige virke.

Sofus er vores fællesarealansvarlig, og det har været ham, som henvendelser om beplantning m.v. i fællesarealerne er kommet op. Sofus er også kontakten til vores skoventreprenør TK Skovservice, som her om en god uge kommer og fliser alle de bunker der er lagt op.

Jeg er formand for foreningen, og sidder bla. med medlemsregisteret, lige som jeg i de forgangne år har været primo motor i undersøgelserne af muligheden for asfaltering.


Vi har nok fået op omkring 5 nye medlemmer det sidst år – mange er som følge af familiehandler, mens andre er helt nye. Der skal lyde et hjerteligt velkommen i foreningen til alle nye medlemmer


Grønne områder

Vore Grønne områder vil altid være en stor del af vores aktiviteter, som det er nødvendigt at anvende ressourcer på.


Vi har i året alene foretaget det mest nødvendige, for at holde forholdene iorden. Vi har – som tidligere meddelt – en planlagt arbejdsdag næste lørdag kl. 9.30 hvor vi håber rigtigt mange vil deltage – det er så dejligt at se området efterfølgende. Umiddelbart herefter vil alt flis blive ”hugget” og jeg skal endnu enang opfordre til, at alle lægger de grene ud, som de har. Der er dels bandfarer ved at have det liggende, dels ser det så godt ud når der er ryddet op. Så fat om pindene og klar med oprydning.


Vi forstår på et par henvendelser, at der er nogen der ønsker, at vi skal gøre betydeligt mere ved vores

fællesarealer – altså lave dem lidt mere ”kultiverede” med stier m.v.

Den holdning deler bestyrelsen ikke helt. Vi finde, at den overvejende del af fællesarealerne, skal henlægge som bræmmer mellem de forskellige grunde, og med mulighed for, at andre end de aktuelle grundejere kan færdes der.

Vi har ikke planer om, at lave flere stier m.v. idet det stiller store krav til vedligeholdelse, og det tror vi ikke, at vores medlemmer syntes vi skal have udgifter på.


En ting har vi dog i støbeskeen – vi ønsker nemlig, at der bliver lavet en markeret sti til heste hen over fællesarealet ved svinget, så vi kan få alle de heste med deres ødelæggende klovspor væk fra vores vej. Det kræver lidt arbejde for vores ide, men nu ser vi om vi kan påbegynde arbejde næste lørdag, eller vi må udsætte det.


Vi laver en plan for arbejdet på lørdag, når vi har fået tilmeldinger. Så det er ikke for sent at mlede sig. Bare giv mig et praj. Tak.


Deklaration.

I indkaldelsen til generalforsamling skrev jeg lidt om den tinglyste deklaration, vi alle må leve med på godt og ondt.

Jeg vil ikke her gentage det, som jeg skrev, men alene appellerer til at man sætter sig ind i reglerne og efterlever dem.

De ting vi syntes er væsentlige, er kravet om græstørv, forbud mod at lave indhegninger og krav om der kun må være 2 bygninger pr. grund. Men vi er ikke ”politi” og foretager ikke selvtægt for at få forholdene bragt iorden, som et medlem beskylde os for i det forgangne år. Går kommunikationen i hårdknude, er det reelt Jammerbugt Kommune der er retsmæssig myndighed.


Hjertestarter

Vi fik for et par år siden en hjertestarter, den er monteret på Skorpionen 2 på garagen hos Freddy Overgaard. Selvfølgelig til alles fri brug. Husk at jo flere der ved det, jo bedre er det. Er der problemer med den, så kontakt mig hurtigst muligt.

Vi har tidligere orienteret om økonomien i at have en sådan, og at det er som på anden måde at have en forsikring.


Affald

Jeg fortalte forrige år om ændringer i affaldsordning. Kommunerne skulle være klar nu, men Jammerbugt kommune er langt bagefter og har fået dispensation. Så vi ved stadig ikke helt, hvordan systemet kommer til at virke, men en ting er sikkert, vi skal sorterer og det kommer formentligt til at blive dyre.


Vand i området.

Specielt sidste forår, var der i meget store dele af vort område, meget store udfordringer med vandstanden – vandet var så at sige overalt og ødelagde veje, bygninger, beplantning m.v. og gjorde, at mange toiletter ikke kunne komme af med vandet.


Vi havde en længerevarende dialog med Jammerbugt kommune og Jammerbugt Forsyning, som var meget svære at hive ud af coronaskjul. Men det lykkedes os at få dem til at spule hele vores grundvandssænknings anlæg og efterfølgende også at få et møde hos forsyningen i Pandrup.


Vor påstand er, at der dels skal laves yderligere dræn omkring Tyren, samt af dræn på Vædderen ikke fungerer som det har gjort og ej heller som det bør.


Vi blev enige med myndighederne om at der var iorden at foretage en pejling over en periode, og det er nu set i godt et halvt år. Vore målinger viser, at vi har ret i vores påstand.


Så den sidste udvikling er, at forsyningen har sat et rådgivende firma på sagen, for at søge at afklarer om vores forslag er den rigtige løsning og om det er muligt. Det venter vi på svar på, men vi er lidt som en terrier, idet vi tillader os at spørge ind til det.

Vand er i øvrigt en meget stor udfordring i hele kommunen.


Kai deltog i denne uge i et grundejermøde hos kommunen hvor vand også var i fokus. Det er hel sikkert noget som vi alle er nød til at tænke ind i de ting, som vi gør på vore grunde og vores fællesarealer.

Vi holder jer orienteret om udviklingen.


Forslag asfaltering af del af Bredbjergvej.

Ja, så har vi fremsat et forslag om, at Bredbjergvej skal asfalteres fra Pirupvej ned til Vandmanden.

Vi ved godt, at det er et forslag, som noget har meget sympati for, mens andre er meget imod.

Og vi ved også godt, at der er gode argumenter både for og imod forslaget. Forslaget har for mange år siden været fremme tidligere, og her faldt det – men på dette tidspunkt var det med en betydelig større udgift, end de ca. 2800 kr. pr. grund, som nu beder om at få til arbejdet.

Det er nok ikke med de 2800 pengene, der gør om man er for eller imod, og en del der er imod, som ikke er her i dag, har bedt mig sige, at det ikke er iorden, at asfalterer i et sommerhusområde, at det giver højere fart og ødelægger vort dejlige område.


Så er det sagt, men jeg hører til dem der ikke er enig. Faktisk syntes jeg, at det vil højne værdien af vort område væsentligt, og at de vil gøre tilgængeligheden så meget bedre. Jeg er langt fra imponeret over, hvorledes vores vej ser ud, når heste og store lastbiler med byggematerialer, skrald og kloaktømning, har bearbejdet vejen.

Jeg syntes vi fortjener en bedre tilkørsel til området, og vi er indstillet på, at søge at begrænse farten – det er jo primært ”os selv” der køre på vejen.


Vi tror ikke, at det på sigt bliver væsentligt dyre eller billigere, end grusvejen, men har en opfattelse af, at vi med en udgift nu, sikre væsentlig bedre til og frakørsel.

Vi har set på andre veje i området, og deler ikke den negative holdning, som nogle har. Jeg høre i al fald til dem, der syntes at et område som Borgvej ser ud til at fungerer både med hastighed og med anvendelse.


Vi har haft en geoteknikker, som også er vejingeniør til at se på grundlaget – altså vores vej, og vi har fået anbefalet at få et par boreprøver inden vi iværksætter, ligesom vi er blevet anbefalet af forbedre vandafledningen inden der lægges asfaltbelægning.


Det agter vi at gøre, inden vi igangsætter. Ligeledes vil vi orienterer Jammerbugt kommune om, at vejen planlægges asfalteret, hvilket er end af de løsning, som kommunen tidligere har anvist som en løsning på grusveje, der løbende bliver hullede.


Vi er i bestyrelsen ikke 100% enige om, hvordan vi får løst vores vejudfordring, men der enighed om, at dette forslag om asfalt, som annonceret for et år siden, skal lægges op til generalforsamlingens afgørelse. Forslag skal ifølge vore vedtægter godkendes med alm. flertal, og man kan ikke stemme skriftligt før denne generalforsamling. Men der er mulighed for, at afgive fuldmagt til en, der vil stemme det samme som man mener - dog max. 10 fuldmagter.


At vi ikke forslår hele vejen frem til ”svellevejen” er også udtryk for et kompromis i bestyrelsen. Men jo mere jeg har tænkt på det, syntes jeg at det er et godt kompromis. Vi har asfalt der hvor belastningen er størst, og i området hvor vi hver især bor og opholder os, besvares det syn der af grusvej.


Vi har søgt at lave lidt info om projektet som det ser ud nu. Dette er udsendt med indkaldelsen. Vi kan komme med ændringer hertil, og besluttes det at gennemfører, vil vi efter aftale med entreprenøren vende tilbage med tidspunkt m.v. Vejen vil formentligt være lukket en dag.

 

 

Afslutning

Dette var en hurtig gennemgang af, hvad vi bestyrelse og forening har arbejdet med det sidste års tid.

Jeg vil foreslå, at drøfte om asfalt venter, indtil forslaget om lidt kommer op til beslutning.

Jeg overlader hermed beretningen til generalforsamlingen.

 

 

Morten Bruun Jacobsen.