Flisning af grene

Flisning af grene


Hvert år ultimo maj eller primo juni foranstalter bestyrelsen afhentning/flisning af grene som grundejerne forinden har udlagt ved vejene ud for egen matrikel - på et sted hvor der er plads til den store flismaskine.


Grenene skal placeres med den tykke ende ud imod vejen, så vidt muligt i én bunke for hvert parcel - i max. 2 meters højde.


Det henstilles, at udlægningen af grene så vidt det er muligt kun sker i månederne marts. april og maj.


Sidste frist for årets udlægning af grene meddeles samtidig med indkaldelse til generalforsamling.

Flisning af grene


Hvert år ultimo maj eller primo juni foranstalter bestyrelsen afhentning/flisning af grene som grundejerne forinden har udlagt ved vejene ud for egen matrikel - på et sted hvor der er plads til den store flismaskine.


Grenene skal placeres med den tykke ende ud imod vejen, så vidt muligt i én bunke for hvert parcel - i max. 2 meters højde.


Det henstilles, at udlægningen af grene så vidt det er muligt kun sker i månederne marts. april og maj.


Sidste frist for årets udlægning af grene meddeles samtidig med indkaldelse til generalforsamling.