Hjertestarter

Hjerterstarter

 

Foreningen har en hjertestarter som kan anvendes af alle – også personer der ikke bor i Bredbjerg Grundejerforening.


Hjertestarteren er monteret på carporten på adressen:


      Skorpionen 2, Bredbjerg


Der er natlys m.v. på stedet, så den skulle være let at finde.

(Se nedenstående billeder samt kort med afmærkning af placering af hjertestarteren).

 

Den er også optaget på app’en ”hjertestarter.dk”, som det anbefales at downloade.

 

Hjertestarteren er fuldautomatisk med en klar og tydelig mundtlig mikrofonvejledning i brugen, og kræver derfor ikke forudgående kendskab.

Den skal blot tages ud af skabet og tages med til patienten.


Bliver den brugt, så kontakt efterfølgende formanden for foreningen, ligesom konstaterede driftsforstyrrelser også bedes meddelt til:


Morten Bruun Jacobsen, 40 73 52 66

 

Der vil i 2020 blive afholdt en kort introduktion i brug af hjertestarteren.


Hvis der blandt medlemmer er personer der har lyst til at være ”Hjertestarter udbringer”, og som kan blive kontaktet hvis der er hjertestop i området, så kontakt formanden og bliv tilføjet på nedenstående liste.Hjertestarter udbringer:


Lillian Holm, Tyren 9               40 73 40 37               alternativt  20 96 71 14

 

Indkaldelse  til arbejdsdag


Næste arbejdsdag forventes at blive i foråret 2019 eller 2020, afhængig af behovet.Sidste arbejdsdag var den 6. maj 2017.

Fra kl. 10.00 til ca. 13.00 med efterfølgende grilpølser, kaffe og kage.Nedenstående kan ses oplægget til arbejdsdagen i 2017 

 

Vi skal bl.a. fjerne udhængende grene så de ikke generer renovationsvognen, klippet grøfter, vejkanter, renovere veje, bekæmpe hybenroser o.s.v.


Forud for dagen udarbejdes en opgaliste, som vil blive fordelt på dagen til de fremmødte.


Vi mødes på hjørnet af Bredbjergvej og Vandmanden medbringende arbejdsredskaber. 

 

Vi har brug for 2 biler med trailer,  trillebører, grensakse, ørnenæb, buskrydder, spader, skovle og river

 

Arrangementet afsluttes med ”pølsegilde og øl og vin”.

 

VIGTIGT ang. Forsikringsforhold:

Foreningen har ikke en arbejdsskadeforsikring og de der tilmelder sig, skal sørge for at de er forsikret for arbejdets udførelse igennem deres egen ulykkesforsikring. En betingelse for at denne gælder, er bl.a. at man kun bruger sine egne ”arbejdsredskaber”. Så undgå venligst at udlåne arbejdsredskaber til hinanden.

 

TILMELDING:

Af hensyn til planlægningen af dagen vil vi gerne have en forhåndstilmelding fra de der vil deltage og som har mulighed herfor.

Advisering om tilmelding udsendes i god tid.

 

Man tilmelder sig pr. mail med oplysning om antal deltagere og hvilke ”arbejdsredskaber” man kan ”byde ind med”.

Og også om man deltager i det efterfølgende traktement.

Tilmelding når indkaldelsen er udsendt - og gerne inden 1. maj 2017.

 

PS

Selvom at man ikke har forhåndstilmeldt sig (og pludselig får mulighed), er man selvfølgelig meget velkommen til at møde op alligevel. Alle ”hænder” kan bruges – og vi har sikkert pølser nok.

 

                                                                                                                           

Vi håber at vi får en lige så hyggelig arbejdsdag som i 2013 og 2014.

 

Med venlig hilsen

BestyrelsenRedigeret den 6. maj. 2015.