Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning ved formand Morten Bruun JacobsenVi har i bestyrelse og grundejerforening i de forgangne år arbejdet dels med nogle opgaver, som udspandt sig af sidste års generalforsamling, nemlig:

  • Vore grønne områder
  • Sikkerhed, alarm, overvågning m.v.
  • Forsikringer


Men vi har også, opfordret af et forslag fra et af vore medlemmer, grebet ideen omkring at få opsat en  hjertestarter i vores område.


Bestyrelsen består af 5 personer, som har hvert sit ansvarsområde.


Lone er vores kasserer og det er Lone i møder om lidt når regnskabet skal gennemgås, det er Lone der ”rykker” hvis i glemmer at betale m.v.


Kai – som jo bor fast i området – er vejformand, og sørger for at vores vejentreprenør søger for gode og vedligeholdte veje, lapper huller selv. Herudover har Kai til opgave at vedligeholde vores hjemmeside.


Torben er vores sekretær, og Torben har også været på opgave med hensyn til sikring af vore huse og område i det forgangne år.


Sofus er vores fællesarealansvarlig, og er ham I skal kontakte, hvis der er problemer med beplantning m.v. i fællesarealerne, Sofus er kontakten til vores skoventreprenør TK Skovservice, som her om en god uge kommer og fliser alle de bunker der er lagt op.


Jeg er formand for foreningen, og sidder bla. med medlemsregisteret, og passer på at vi følger persondatareglerne i gdpr og ikke giver følsomme oplysninger ud.

Vi har nok fået op omkring 10 nye medlemmer det sidst år – mange er som følge af familiehandler, mens andre er helt nye. Der skal lyde et hjerteligt velkommen til alle.


Det er muligt, at nogle af dem der søgt at sælge sit hus, har undret sig over, at ejendomsmæglerskilte bliver flyttet. Men det skyldes, vores tinglyste  servitut – der kan ikke bare opsættes skilte overalt. Så vi fjerne de skilte som ikke står på den grund der er til salg.


Grønne områder

Vore Grønne områder vil altid være en stor del af vores aktiviteter, som det er nødvendigt at anvende ressourcer på.


Vi havde sidste forår en hybendag, hvor der i et par områder blev klippet hyben ned. På sidste generalforsamling havde vi en drøftelse af brug af ukrudtsmiddel i vores dejlige naturområde. Bestyrelsen fik en tilkendegivelse fra langt de fleste af, at begrænset brug kunne accepteres.


Vi har siden i bestyrelsen drøftet det flere gang, idet vi ved at flere medlemmer er meget imod, og vi kan da oplyse, at vi sidste år i forbindelse med hybenroserne brugte under 1 liter ukrudtsmiddel.


Vi har ikke aktuelle planer om at skulle bruge ukrudtsmiddel,  men er ikke helt afvisende overfor at løse et problem med ukrudtsmiddel  i meget små mængder, så længe det dels er lovligt, dels  at det  er den løsning som Jammerbugt kommune anbefaler.


Vi  havde egentligt besluttet, at emnet ikke skulle tages op her, men er stærkt opfordret til det fra medlemsside.  Men som afslutning kan vi oplyse, at bestyrelsen ej heller er meget for brug af ukrudtsmiddel, og derfor er ukrudtsmiddel ikke en del af vores planer og normale redskaber, men det er nødvendigt med en oversprøjtning, hvis hybenroserne skal væk.  Så bliver der fremover anvendt  ukrudtsmiddel, bliver det kun i helt ubetydelig mængder og kun direkte på hybenroserne.Nok om det – og nok om Hybenroser.


Arbejdsdag

Vi havde for en lille måned siden en rigtig god arbejdsdag hvor rigtigt mange medlemmer gav en tre timer og vi fik ryddet pænt op omkring Bredbjergvej. Der var flere områder vi gerne have lavet lidt ved, men mandskabet passede til den opgave vi fik løst.


Tak for indsatsen – vi havde et par sponsorer så i alt løb dagen vist op i ca. kr. 100,- for foreningen med alle de pølser som deltagerne kunne få ned. Også tak for denne hjælp.


Forsikringer.

Vi blev gjort opmærksom på, at vi som grundejerforening havde et betydeligt ansvar for vort område, og det var vi sådan set ikke specielt trygge ved. Derfor fik vi tilbudt en ansvarsforsikring, som koster ca. 1000 pr. år. Og som dækker en stor del af vort ansvar. Den har vi nu tegnet, og udover denne har vi til ca. kr. 500/år en arbejdsskadesforsikring.


Vedtægter.

Vi fik umiddelbart efter vor sidste ordinære generalforsamling  på en ekstraordinær godkendt de ændringer der enstemmigt blev vedtaget. I bestyrelsen er vi glade for vores vedtægter idet de gør en række ting lette at arbejde med.


Der blev fra en enkelt grundejer gjort en ikke specificeret indsigelse – der skulle være adskillige fejl. Vi har siden forsøgt at få oplyst, hvad det var, der var galt, men uden held. Vi har dog lige her op til generalforsamlingen fået oplyst at det nok nærmere var et ønske om en modernisering der var ønskeligt. Vi har i bestyrelsen besluttet at henlægge spørgsmålet.


Indbrudssikring m.v.

Sidste år blev vi pålagt, at undersøge mere omkring mulig opsætning af bomme, kameraovervågning m.v.

Det har vi gjort, og helt konkret er det resulteret i, at vi umiddelbart efter generalforsamlingen får et oplæg om nabohjælp fra Andreas Mylund.


Jeg vil ikke her komme ind på hvad nabohjælp er – men kan oplyse at vi i bestyrelsen alle har været tilknyttet det i en længere periode.


Vi har fået priser og vilkår på kameraovervågning  - det er voldsomt dyrt og kræver meget administration. Alene etableringen koster over kr. 50.000 hvis det skal være godkendt udstyr.

Så vi syntes ikke anstrengelserne står mål med effekten


Vi har også spurgt på bomme m.v. og det er et klart nej fra myndighederne. Det får vi ikke lov til.


Jeg har været til møde med bla. politiet og deres anbefalinger er, start i det simple – lav sikring på vinduer, døre og glas. Specielt terrassedøre er ofte ganske lette at åbne og bør sikres, opsæt automatiks lys, lad huset se beboet ud, tilmeld dig til Nabohjælp og er det helt galt, sæt en alarm op. Men der er rigtigt meget der kan gøres, uden det er vildt dyrt.


Hjertestarter

Vi fik i sommer en henvendelse ang. en hjertestarter fra et medlem. Der har tidligere været brug for en, men de nærmeste er i Fårup Sommerland (hvor ved jeg ikke) og ved Hune Kirke.


Vi har søgt Trygfonden om en sådan og har ventet 3-4 måneder på at få et afslag. Lidt ærgerligt. I bestyrelsen syntes vi dog forsat at ideen er god, og vi har et forslag på dagsordenen om selv at købe en, som vil blive centralt placeret.


Den koster ca. 15.000 og driften er nok ca. kr. 1000 om året.


Affald

Jeg fortalte sidste år om muligheden for, at affaldssortering ville komme til at ske i fælles containere og at de forskellige fraktioner man kan smide i skraldespanden, skal i poster af forskellig farve.


Problemet er, at man ikke er kommet videre, så der er intet sket , men vi bliver inddraget når man går i gang. Så alt er som det plejer at være – opfordringen skal lyde til at bruge genbrugspladserne.

 

Forslag

Vi har modtaget et forslag, om at bestyrelsen skal arbejde for at få strand/badehuse ved rideskolen. Vi har ingen holdning til, om selve forslaget om badehuse er et godt forslag, men vi kan ikke se, at det er en opgave for vores grundejerforening. Vi har spurgt uddybende hos forslagsstilleren, men ikke fået svar. Men forslaget er stillet, derfor kommer det på dagsordenen.


Afslutning

Dette var en hurtig gennemgang af, hvad vi bestyrelse og forening har arbejdet med det sidste års tid. Vi får fra tid til anden spørgsmål til Stofa, specielt omkring ændrede opsigelsesregler. Det har vi desværre ingen indflydelse på idet alle aftaler er mellem Stofa og den enkelte grundejer.


Jeg overlader hermed beretningen til generalforsamlingen.