Indhegning af grunde og arealer

Indhegning af grunde/arealer


Det er ikke tilladt at opsætte hegn eller gærde af f.eks. grene rundt om grunden eller arealer på grunden.


Begrænsningen er dels en kommunal beslutning og dels begrundet i de deklarationer området er omfattet af, idet de kun tillader levende hegn.

Indhegning af grunde/arealer


Det er ikke tilladt at opsætte hegn eller gærde af f.eks. grene rundt om grunden eller arealer på grunden.


Begrænsningen er dels en kommunal beslutning og dels begrundet i de deklarationer området er omfattet af, idet de kun tillader levende hegn.