Indkaldelse

Grundejerforeningen BREDBJERG.


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Bredbjerg Grundejerforening 2017

Pinselørdag den 3. juni 2017 kl. 11.00 på restaurant Nordstjernen i Blokhus.


Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3.Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4.Fremlæggelse af budget for det kommende år

5.Valg til bestyrelse.

På valg er Kasserer Lone Asp, fællesarealansvarlig Eva Hoseth og formand Morten Bruun Jacobsen.

Lone og Morten er villig til genvalg. Eva Hoseth ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår i stedt Evas ægtefælle Sofus Birkedal Nielsen til bestyrelsen.

6.Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af registreret revisor Evald Rask

7.Behandling af indkomne forslag.

Sådanne forslag skal være bestyrelsen v/formand Morten Bruun Jacobsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.  mbj@gbjrevision.dk kan anvendes.

8.Eventuelt.


Frokost for medlemmer og ægtefæller. (Tilmelding)

I lighed med de sidste år, afholdes der efter generalforsamlingen fælles frokost med kold anretning og lune retter på restaurant Nordstjernen. Der er delvis egen betaling på kr. 75,- pr. person, og deltagelse kræver tilmelding. Drikkevarer er for egen regning.


Tilmelding bedes foretaget på mail bredbjerg@bredbjergnord.dk eller pr. brev til Morten Bruun Jacobsen, Postboks 129, 9700 Brønderslev senest den 29. maj 2017. Husk at anføre navn, antal deltagere samt sommerhusadresse. Der kan højst deltage 2 personer pr. grund på de nævnte vilkår.

Betaling kan med fordel foretages inden generalforsamlingen vad at overføre beløbet til konto

9028 - 458 30 59429 med "sommerhusadresse" påført.I forbindelse med denne indkaldelse har vi andre praktiske oplysninger, som vi gerne vil viderebringe til vore medlemmer:


Flisning af grene.

Som tidligere, vil der umiddelbart inden sommerferien blive foretaget hugning af flis i området, hvor alle grene, der er udlagt ved vejene i området, blive hugget i flis. Alene grene der er udlagt i overensstemmelse med nedenstående inden den 10. juni vil kunne forventes hugget i flis.


Grenene bedes lagt i en stak, med den tykkeste del ud mod vejen. Primært en bunke pr. grund. Og det er væsentligt at gøre helt klart, at det alene er grene der må være i bunken, ikke mos, rødder jord m.v. Dette ødelægger knivene og medføre i bedste fald en ekstraregning til os – i værste fald at maskinen ødelægges.


Stakken af grene bedes lagt på egen grund - ikke på fællesarealerne. Tidligere tids krav om om en max. længde af grenene er ikke længere så afgørende, blot de kan håndteres af kranen på maskinen. (Op til 4-5 meter, afhængig af tykkelsen)


Brandfare i vort dejlige område.

Vi skal indskærpe, at der i hele vort område – og i øvrigt hele Jammerbugt Kommune - er totalt forbud mod afbrænding, brug af åben ild og afbrænding af fyrværkeri.


Brug af grill og tømning af kul fra samme, tømning af brændeovne for rester m.v. bedes foretaget med allerstørste forsigtighed. Vi har med glæde konstateret, at en del sommerhusejere har branddasker hængende, og skal opfordre alle til at have en sådan i tilfælde af, at den pludseligt bliver nødvendig.


Fællesarealer er fælles og der må kun efter aftale foretages fældning m.v. på disse.

Fældning af træer på fællesarealer – også fællesarealer mellem grundene – må kun foretages efter skriftlig aftale med bestyrelsen. Og det er ganske uden betydning om man selv foretager fældning eller lader andre – familiemedlemmer eller profesionelle – foretage arbejdet. Det er grundejerens ansvar.


Er der træer på fællesarealer, som man ønsker at der skal ske noget med, så kontakt bestyrelsens ansvarlige for fællesarealer, så der kan blive foretaget en besigtigelse, samt hvis bestyrelsen mener det er hensigtsmæssig, en besigtigelse sammen med tilstødende grundejere. Send meget gerne billeder og tegninger med forklaring.


Afslutning.

Fra bestyrelsen skal der lyde et tak for det forgangne år, samt et ønske til alle om en god sommer.

Ikke mindst en stor tak til alle, der var med til at gøre vores arbejdsdag den 6. maj både produktiv og hyggelig. Dejligt.


Med venlig hilsen – samt på gensyn den 3. juni eller når vi mødesBestyrelsen for Grundejerforeningen Bredbjerg


Morten Bruun Jacobsen, formand

Postboks 129, 9700 Brønderslev. Telefon 40 73 52 66

Hjemmeside: www.bredbjergnord.dk


Grundejerforeningen BREDBJERG.


Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Bredbjerg Grundejerforening 2017

Pinselørdag den 3. juni 2017 kl. 11.00 på restaurant Nordstjernen i Blokhus.


Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1.Valg af dirigent

2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år

3.Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse

4.Fremlæggelse af budget for det kommende år

5.Valg til bestyrelse.

På valg er Kasserer Lone Asp, fællesarealansvarlig Eva Hoseth og formand Morten Bruun Jacobsen.

Lone og Morten er villig til genvalg. Eva Hoseth ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår i stedt Evas ægtefælle Sofus Birkedal Nielsen til bestyrelsen.

6.Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af registreret revisor Evald Rask

7.Behandling af indkomne forslag.

Sådanne forslag skal være bestyrelsen v/formand Morten Bruun Jacobsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.  mbj@gbjrevision.dk kan anvendes.

8.Eventuelt.


Frokost for medlemmer og ægtefæller. (Tilmelding)

I lighed med de sidste år, afholdes der efter generalforsamlingen fælles frokost med kold anretning og lune retter på restaurant Nordstjernen. Der er delvis egen betaling på kr. 75,- pr. person, og deltagelse kræver tilmelding. Drikkevarer er for egen regning.


Tilmelding bedes foretaget på mail bredbjerg@bredbjergnord.dk eller pr. brev til Morten Bruun Jacobsen, Postboks 129, 9700 Brønderslev senest den 29. maj 2017. Husk at anføre navn, antal deltagere samt sommerhusadresse. Der kan højst deltage 2 personer pr. grund på de nævnte vilkår.

Betaling kan med fordel foretages inden generalforsamlingen vad at overføre beløbet til konto

9028 - 458 30 59429 med "sommerhusadresse" påført.I forbindelse med denne indkaldelse har vi andre praktiske oplysninger, som vi gerne vil viderebringe til vore medlemmer:


Flisning af grene.

Som tidligere, vil der umiddelbart inden sommerferien blive foretaget hugning af flis i området, hvor alle grene, der er udlagt ved vejene i området, blive hugget i flis. Alene grene der er udlagt i overensstemmelse med nedenstående inden den 10. juni vil kunne forventes hugget i flis.


Grenene bedes lagt i en stak, med den tykkeste del ud mod vejen. Primært en bunke pr. grund. Og det er væsentligt at gøre helt klart, at det alene er grene der må være i bunken, ikke mos, rødder jord m.v. Dette ødelægger knivene og medføre i bedste fald en ekstraregning til os – i værste fald at maskinen ødelægges.


Stakken af grene bedes lagt på egen grund - ikke på fællesarealerne. Tidligere tids krav om om en max. længde af grenene er ikke længere så afgørende, blot de kan håndteres af kranen på maskinen. (Op til 4-5 meter, afhængig af tykkelsen)


Brandfare i vort dejlige område.

Vi skal indskærpe, at der i hele vort område – og i øvrigt hele Jammerbugt Kommune - er totalt forbud mod afbrænding, brug af åben ild og afbrænding af fyrværkeri.


Brug af grill og tømning af kul fra samme, tømning af brændeovne for rester m.v. bedes foretaget med allerstørste forsigtighed. Vi har med glæde konstateret, at en del sommerhusejere har branddasker hængende, og skal opfordre alle til at have en sådan i tilfælde af, at den pludseligt bliver nødvendig.


Fællesarealer er fælles og der må kun efter aftale foretages fældning m.v. på disse.

Fældning af træer på fællesarealer – også fællesarealer mellem grundene – må kun foretages efter skriftlig aftale med bestyrelsen. Og det er ganske uden betydning om man selv foretager fældning eller lader andre – familiemedlemmer eller profesionelle – foretage arbejdet. Det er grundejerens ansvar.


Er der træer på fællesarealer, som man ønsker at der skal ske noget med, så kontakt bestyrelsens ansvarlige for fællesarealer, så der kan blive foretaget en besigtigelse, samt hvis bestyrelsen mener det er hensigtsmæssig, en besigtigelse sammen med tilstødende grundejere. Send meget gerne billeder og tegninger med forklaring.


Afslutning.

Fra bestyrelsen skal der lyde et tak for det forgangne år, samt et ønske til alle om en god sommer.

Ikke mindst en stor tak til alle, der var med til at gøre vores arbejdsdag den 6. maj både produktiv og hyggelig. Dejligt.


Med venlig hilsen – samt på gensyn den 3. juni eller når vi mødesBestyrelsen for Grundejerforeningen Bredbjerg


Morten Bruun Jacobsen, formand

Postboks 129, 9700 Brønderslev. Telefon 40 73 52 66

Hjemmeside: www.bredbjergnord.dk