Generalforsamling


Grundejerforeningen afholder hvert år ordinær generalforsamling pinselørdag.


NB. Grundet Coronapandemien er generalforsamlingen i 2021 udskudt til lørdag den 12. juni.

Indkaldelse udsendes til alle grundejere


Det er kutyme at generalforsamlingen afholdes kl. 11.00 på restaurant Nordstjernen i Blokhus, med mulighed for at deltage i den efterfølgende fælles frokost for en delvis egnebetaling.

Deltagelse i den fælles frokost kræver tilmelding


Evt. afvigelser fra ovenstående vil fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

 


Tryk på det ønskede årstal og se årets: "Indkaldelse, beretning, regnskab og referat"